Partnership for Children

Czas pandemii wprowadził do naszego życia zupełnie inne niż dotychczas nam znane zasady funkcjonowania. Nikogo z Państwa nie trzeba przekonywać jak ważne są w tym szczególnym okresie, zwłaszcza dla dzieci, pozytywne relacje i poczucie bezpieczeństwa i to my dorośli powinniśmy dbać o ich utrzymanie pomimo niesprzyjających okoliczności.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych przedszkolaków informujemy, że nasze przedszkole w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczyna współpracę z angielską fundacją „Partnership for Children”. W związku z tym na terenie przedszkola będziemy realizować program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”. Program został opracowany na podstawie koncepcji radzenia sobie z trudnościami dr Briana L. Mishara (profesor wydziału Psychologii Uniwersytet Quebec w Montrealu). Program kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku przedszkolnym. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu, doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi, promuje zdrowie emocjonalne.

Program „Przyjaciele Zippiego”, oprócz cyklu 24 zajęć realizowanych w przedszkolu proponuje też krótkie domowe ćwiczenia dla rodziców i dzieci.
Zapraszamy do pobrania i skorzystania z propozycji następujących arkuszy:
– Tabela uczuć – może ułatwić dziecku określenie tego, jak się czuje
– Dziennik uczuć – na tej podstawie możemy rozmawiać z dzieckiem o jego uczuciach
– Tworzenie planu zajęć – pozwala uporządkować i zaplanować codzienne czynności
– Zestaw narzędzi do radzenia sobie z kłopotami – przypomina o tym, że warto szukać sposobów na przezwyciężanie trudności
– Słoik zmartwień – miejsce na gromadzenie i pozbywanie się zmartwień dziecka
– Radzenie sobie ze zmianą – pomaganie dziecku w znajdowaniu pozytywnych aspektów zmiany
– Podtrzymywanie kontaktów –  pomoże dziecku podtrzymać więzi z osobami bliskimi, za którymi tęsknią
– Sposoby na polepszenie samopoczucia –  użyj ten arkusz, aby pomóc dziecku wymyślić, co zrobić, aby poczuć się lepiej w tym trudnym czasie.
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ćwiczenia dla rodziców i dzieci (5-7lat)  które mogą pomóc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami oraz wzmocnić efekt pracy z programem „Przyjaciele Zippiego” w przedszkolu.
DOKUMENTY DO POBRANIA
Zalety zaproponowanych ćwiczeń:
– ich realizacja zajmuje nie więcej niż 10 minut
– są skoncentrowane na takich tematach jak:
– rozmawianie o uczuciach
– utrzymywanie więzi
– radzenie sobie ze zmianami, zmartwieniami i trudnościami
– relaks i odpoczynek

Ponadto, informujemy o możliwości korzystania z konsultacji (stacjonarnie, mailowo, telefonicznie) ze specjalistami naszego przedszkola którzy oferują Państwu swoją pomoc:

Psycholog kliniczny mgr Bartłomiej Trzepizur
poniedziałek 8:00-13:00
czwartek 8:00-14:00
kontakt@pozytyw-ka.pl

Pedagog Specjalny mgr Małgorzata Przybysz
poniedziałek-piątek 8:00-14:00
mprzybysz.pedagog@gmail.com

Logopeda kliniczny mgr Justyna Gierosz
wtorek, środa, czwartek – 8:00-13:00
justyna.gierosz@gmail.com

Telefony do przedszkola:
+48 (71) 798 56 04
+48 (71) 798 56 05
+48 (71) 798 56 06

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory, mózg otrzymując informację ze wszystkich systemów zmysłowych dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji z wcześniejszymi doświadczeniami. Z przyjemnością pragniemy poinformować, że nasze przedszkole dysponuje salą w której odbywają się zajęcia z Terapii Integracji Sensorycznej:

Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona wyłącznie przez certyfikowanego terapeutę, a jej podstawą jest diagnoza. Podczas sesji dziecko huśta się w hamaku, toczy w beczce, jeździ na deskorolce czy balansuje na kołysce. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań.
Terapia SI nie jest uczeniem konkretnych umiejętności (np. jazda na rowerze, pisanie, czytanie), ale usprawnianiem pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju tych umiejętności. W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych.

Co oferujemy i zapewniamy

 • Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00
 • Do przedszkola przyjmujemy dzieci od 2,5 roku życia.
 • Dzieci przebywają w trzech grupach liczących do maksymalnie 22 osób.
 • Zajęcia odbywają się w przestronnych salach z dużymi oknami.
 • Meble i wyposażenie przedszkola jest dostosowane do wzrostu dzieci i posiada certyfikaty bezpieczeństwa.
 • W przedszkolu znajdują się leżaki do poobiedniej drzemki.
 • Na zewnątrz, bezpośrednio obok przedszkola, znajduje się plac zabaw.
 • Zdrowe posiłki dla Przedszkolaków dostarcza  KANZEON
 • Wszystkie dzieci objęte są opieką logopedy i psychologa.
 • Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • W ramach czesnego w przedszkolu odbywa się szereg zajęć w zakresie rozszerzenia podstawy programowej, m.in. zajęcia z logorytmiki, j. angielskiego z native speakerem, gimnastyki. Ponadto cyklicznie prowadzone są naukowe warsztaty w Centrum Edukacyjnym WPT.

Rozszerzenie podstawy programowej

Poniżej prezentujemy zajęcia, które w Przedszkolu realizowane są dodatkowo, w ramach rozszerzenia podstawy programowej.

Ekologia

więcej

Edukacja przyrodnicza w przedszkolu kształtuje właściwą postawę wobec środowiska. W trakcie zajęć dzieci zdobywają, poszerzają i utrwalają wiadomości o przyrodzie. Wyrabiają umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach, przewidywania i oceny następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka. Szczególny nacisk kładziemy na nabycie przez naszych wychowanków nawyku gospodarowania odpadami: segregowania, recyklingu i utylizacji.

Native Speaker

więcej

Nasze przedszkole korzysta z usług szkoły językowej International House która realizuje program „Play and Learn” oraz „English is Fun” przygotowany dla dzieci od 3 do 6 roku życia.

Główny cel zajęć to umożliwienie dzieciom kontaktu z żywym angielskim i naturalnym akcentem oraz zaznajomienie z podstawowymi elementami języka. Nauka połączona jest z zabawą. Dzieci uczą się piosenek, wierszyków, występują w mini-scenkach, wypełniają polecenia wydawane po angielsku. Poznają nowe słówka, zwroty i struktury dostosowane do ich wieku i poziomu językowego.

Zajęcia zgodnie z metodą IH prowadzone są tylko i wyłącznie w języku angielskim.
Nauczyciele w IH mają nie tylko odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie, ale – co najważniejsze – lubią pracę z dziećmi. Nad całokształtem zajęć, ich formą i programem czuwa koordynator do spraw kursów angielskiego dla dzieci oraz metodyk.

Język angielski – rytmizacja anglojęzyczna NOWYARTS

więcej

Nasze przedszkole współpracuje z NOWYART – Dawid Nowak

Zajęcia prowadzone w formie rytmizacji anglojęzcznej. Lektor z gitarą wprowadza dzieci w świat muzyki, zabaw rytmicznych oraz piosenek, a to wszystko w Języku angielskim. Zajęcia mają charakter zabawowy, dynamiczny, taneczny z dużą ilością metod aktywizujących.

Wiek przedszkolny i szkolny to wyjątkowy czas, w którym dziecko poznaje i interpretuje otaczający je świat bardzo szybko przyswajając nowe umiejętności. Duża aktywność, ciekawość i otwartość sprawiają, że najmłodsi kursanci uczą się w sposób naturalny poprzez rytm, śpiew i dobrą zabawę. W ramach zajęć prowadzonych przez Pana Dawida Nowaka język obcy przyswajany jest przez tworzenie skojarzeń, rytm, muzykę i mnemotechniki.

Mnemotechniki to sposoby na zapamiętanie materiału poprzez zaangażowanie zmysłów, pobudzenie kreatywnego procesu i twórczego działania.

 • rymowanki, wierszyki
 • rebusy, szyfry
 • gra memory
 • zastosowanie różnych kolorów,układanie historyjek z konkretnągrupą słówek
 • kategoryzowanie / sortowanie
 • nauka z wykorzystaniem ruchu
 • rytm – np. nauka słówek wraz z rytmicznym klaskaniem
 • piktogramy, czyli ilustrowanie treści piosenek, bajek, opowiadań
 • technika pierwszych liter np. keep Katy eats enormous pears

Rytmika

więcej

Zajęcia rytmiczne mają na celu rozwijać wrażliwość muzyczną i estetyczną dzieci. Rozbudzają zamiłowanie do muzyki, śpiewu i tańca, doskonalą poczucie rytmu. W czasie roku szkolnego dzieci prezentują swoje umiejętności muzyczne i taneczne na uroczystościach na przykład z okazji Dnia Babci, Dziadka, Mamy, Taty, Jasełek itp.

Gimnastyka korekcyjna

więcej

Gimnastyka korekcyjna jest skierowana głównie do dzieci, u których wady postawy są wynikiem słabego umięśnienia lub nieprawidłowego nawyku utrzymania postawy ciała. Kompensacja, czyli zapobieganie i korektywa-leczenie wchodzi w skład edukacji zdrowotnej i ruchowej zawartej w programach wychowania przedszkolnego. Postępowanie korekcyjne ma na celu likwidację wady lub zahamowanie jej dalszego rozwoju, a tym samym przywrócenie prawidłowej postawy ciała.

Logorytmika z elementami muzykoterapii

więcej

Logorytmika jest formą połączenia rytmiki i terapii logopedycznej. Głównym celem zajęć jest profilaktyka oraz stymulowanie rozwoju mowy. Zajęcia opierają się na takich działaniach, jak: zabawy i ćwiczenia oddechowe, słuchowe, ruchowe, muzyczno-ruchowe, słuchowo-ruchowe, słowno-rytmiczne, ortofoniczne oraz ćwiczenie narządów artykulacyjnych.

Zajęcia grupowe z psychologiem

Zajęcia sportowe

więcej

Gimnastyka poprawia kondycję fizyczną, wzmacnia organizm i kształtuje prawidłową postawę u dzieci. Zajęcia są przygotowane w taki sposób aby rozwijać orientacje przestrzenną, zręczność, refleks, spostrzegawczość i koordynacje ruchową. W pogodne dni gimnastyka odbywa się na świeżym powietrzu.

Gimnastyka Weroniki Sherborne

więcej

Udział w ćwiczeniach metodą W. Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazje do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły. Ponieważ dzięki temu zaczyna ono mieć zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje, dlatego czuje się bezpieczne, staje się bardziej aktywne. Atrakcyjność tej metody polega przede wszystkim na jej prostocie i naturalności.

Mały Odkrywca – zajęcia w Centrum Edukacyjnym WPT

więcej

Prowadzone w Centrum warsztaty pozwalają na rozwijanie zainteresowań dzieci oraz pobudzają ich ciekawość poprzez wspólną zabawę, naukę i eksperymentowanie. Centrum Edukacyjne WPT jest wyposażone w pomoce naukowe, które pomagają zrozumieć zjawiska otaczającego świata.

Trening umiejętności społecznych

Zajęcia dodatkowo płatne

Przedszkole "Technoludek" oferuje dodatkowo płatne zajęcia mające na celu rozwój dziecka. Wśród nich mogą Państwo znaleźć zajęcia takie jak:

Muzyka

więcej

Na zajęciach muzycznych uczymy się słuchać i powtarzać rytm, klaskać, chodzić w rytm muzyki, śpiewać, oddychać prawidłowo – torem przeponowym, ćwiczyć dykcję, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, utrwalać kolory, strony prawa, lewa, uczyć melodii i tekstu. W dalszych etapach nauki rozpoczynamy grę na instrumentach perkusyjnych, dzwonkach melodycznych a dla zaawansowanych dzwonkach chromatycznych.

 

Basen

więcej

W każdy piątek o godzinie 11:00 przedszkolaki biorą udział w zajęciach z nauki pływania pod kierunkiem 3 instruktorów i 1 ratownika. Nasze przedszkole korzysta z oferty nauki pływania – Pływalnia REDECO FITNES ACADEMY.

45 zł / za zajęcia

Karate

więcej

Treningi dla najmłodszych adeptów sztuki walki to głównie ogólnorozwojowe ćwiczenia z elementami karate połączone z zabawą i rekreacją, jak również ćwiczenia poprawiające ogólną kondycję ciała, siłę i wytrzymałość. Dzieci poprzez trening przede wszystkim wyrabiają sobie nawyk prawidłowej postawy, niezbędnej podczas wykonywania poszczególnych technik karate, a także w życiu codziennym.

Zajęcia prowadzić będzie Szymon Neugebauer 1 Dan ( czarny pas), Mistrz Polski w Karate Tradycyjnym.

 

50 zł / miesięcznie

Taniec

więcej

Nasze przedszkole korzysta z oferty szkoły tańca REWELACJA – Anna i Janusz Tomczak.
Zajęcia prowadzone są w formie radosnej, spontanicznej zabawy z tańcem, która pozwala pozbyć się nadmiaru energii i wprowadzić dzieci w świat twórczości oraz rozwijać ruchowo.

50 zł / miesięcznie

Zajęcia szachowe

więcej

Zajęcia odbywają się 4 razy w miesiącu po 20 minut, prowadzone są przez certyfikowanego instruktora szachowego Pana Tomasza Motyla – w grupach 4-6 osobowych, ciekawie i sugestywnie, wedle metod stworzonych specjalnie do nauki gry w szachy dla dzieci w wieku przedszkolnym.

60 zł / miesięcznie

Piłka nożna

Tenis

Opłaty

Opłata za przedszkole – czesne: 700 zł

Wpisowe (jednorazowo): 500 zł

Wyżywienie – stawka dzienna: 14 zł
(śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek)

Catering dowożony z   Kanzeon