Historia „Technoludka”

W roku 2010 Wrocławski Park Technologiczny powołał do życia Punkt Przedszkolny „Technoludek” w celu wyrównania szans w dostępie do edukacji przedszkolnej i zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom osób zatrudnionych w firmach, ulokowanych na terenie WPT. Punkt przedszkolny powstał w ramach projektu „Opieka Przedszkolna w Parku Technologicznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.

Punkt Przedszkolny „Technoludek” realizował cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego sformułowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Został również zaprezentowany w progra-mie „Projekt Europa”, emitowanym w TVP1 jako wzór przedszkola z innowacyjną ofertą edukacyjną. Po dwóch latach działalności Punkt Przedszkolny „Technoludek” przekształcił się w Przedszkole Niepubliczne „Technoludek”.

Wraz z końcem roku 2011 w Przedszkolu „Technoludek” ruszył nowy projekt „Integracja w Przedszkolu Technoludek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, poddziałanie 9.1.1.

Przedszkole dziś

Przedszkole Niepubliczne Wrocławskiego Parku Technologicznego „Technoludek”, prowadzone przez Fundację Pro Mathematica (www.promath.pl) to placówka mająca o wiele więcej do zaoferowania niż tylko dogodną lokalizację dla rodziców pracujących na terenie WPT. To przede wszystkim miejsce, w którym dzieci spędzają czas na rozwijaniu swojej kreatywności i ciekawości świata. Wychowankowie przedszkola uczą się zaradności, a w trakcie zabawy poznają tajniki nauk ścisłych. Tuż obok naszego przedszkola funkcjonuje Centrum Edukacyjne, które prowadzi dla przedszkolaków zajęcia z przyrody, chemii, ale też z robotyki. Dzięki dostosowaniu formy zajęć do wieku dzieci, na chwilę stają się one małymi inżynierami, naukowcami, odkrywcami. Wierzymy, że na stałe zaszczepi to w nich chęć odkrywania świata i poszukiwania kreatywnych rozwiązań napotykanych przez nich problemów.

Jak wygląda „Technoludek”?

Przedszkole znajduje się na parterze budynku Delta, mieszczącego się przy ul. Duńskiej 9. Składają się na nie trzy słoneczne i kolorowe sale dydaktyczne, każda z własną łazienką i wyjściem na plac zabaw. Sale wyposażone są w bezpieczne dla maluchów meble, kąciki tematyczne, pomoce dydaktyczne oraz zabawki pobudzające wyobraźnię. W przedszkolu znajdują się dwie dodatkowe sale, w których prowadzone są zajęcia korekcyjne z rehabilitantem, zajęcia z pedagogiem, psychologiem i logopedą.

Najważniejszy atut Przedszkola „Technoludek” to zaangażowana kadra pedagogiczna.